Barbara Cassin och sofistiken

Demokritus skrattar

Projekttid: 2019-2022

Huvudfinansiärer: Åke Wibergs stifelse och Helge Ax:son Johsons stiftelse

Om projektet

Detta projekt består delvis i ett översättningsarbete där Barbara Cassins tänkande för första gången ska presenteras i svensk språkdräkt. Behovet av ett sådant arbete är stort, inte minst då Cassin, till skillnad från många av sina föregångare (ex. Jean-François Lyotard, Jacques Derrida, Michel Foucault) och samtida kollegor (ex. Alain Badiou, Jacques Rancière), ännu inte har översatts till svenska i någon större omfattning. Dessutom har hon, under de senaste åren, fått en alltmer framskjuten position i det franska kulturlivet. Under 2014 erhöll hon den Franska hederslegionens riddarkors och Franska akademiens Grand prix de philosophie innan hon i maj 2018 valdes in på den 36:e stolen i Franska akademien. 2016 publicerade jag tre översättningar av Cassins texter tillsammans med en kortare introduktion i den nordiska retoriktidskriften Rhetorica Scandinavica. Målet med detta projekt är att färdigställa en bok med översättningar av hennes verk tillsammans med en omfattande introduktion av hennes tänkande och hennes plats i den samtida franska filosofin. Projektet innefattar också ett arbete med att färdigställa texter som behandlar Cassins tankar kring sofistiken.

Publikationer

Stagnell, Alexander. “Slavoj Žižek and Dialectical Sophistics – On the Relationship Between Dialectical Philosophy and Philosophical Rhetoric”, Philosophy & Rhetoric, vol. 53, nr. 2, (2020), ss.134-156, DOI: 10.5325/philrhet.53.2.0134 (peer-review). ISSN: 0031-8213.