Boksamtal: “Vad ska vi göra åt folket?”

På torsdag (16/2 2023) med start 18.30 anordnas ett boksamtal på Aspuddens bokhandel med anledning av den nyutkomna Populism and the People in Contemporary Critical Thought (red: David Payne, Alexander Stagnell och Gustav Strandberg). Temat på samtalet är ’Vad ska vi göra åt folket?’

Samtalet kommer att utgå ifrån bidragen i antologin och adressera frågan om hur ”folket” ska förstås idag. I takt med att det globala kapitalets makt har blivit allt mer förhärskande har både det demokratiska och det anti-demokratiska motståndet mot globaliseringen allt oftare kommit att åberopa folkets kraft och legitimitet. Fastän vår tid ofta beskrivs som ”post-ideologisk” kan vi idag bevittna hur de politiska ismerna återigen gör sig gällande. Alla dessa ideologier – populism, nationalism, fascism, socialism, liberalism – vilar dessutom på motstridiga och sinsemellan oförenliga idéer om folket. Mot bakgrund av denna politiska situation är det därför viktigt att återigen väcka frågan om vem eller vad folket egentligen är, samt att ställa frågan om begreppet ”folk” fortfarande kan utgöra grundvalen för emancipatorisk politisk förändring? Under boksamtalet kommer deltagarna att närma sig dessa frågor genom att tillsammans diskutera begreppets politiska, estetiska och filosofiska historia.

Deltagare:

Stefan Jonsson, professor i etnicitet, REMESO (Linköping University)

Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi (Södertörns högskola)

David Payne, forskare (Södertörns högskola)

Moderator:

Gustav Strandberg, forskare (Södertörns högskola)