Forskningsprojekt

Här presenteras tidigare, nuvarande och kommande forskningsprojekt. På respektive projektsida finns en kortare introduktion till projektet samt information om publikationer som presenterar projektets resultat.

2021-2024 Sofisternas återkomst? Demokrati, postsanning och retorik i populismens tidevarv. Huvudfinansiär: Vetenskapsrådet.

2021-2022 Post-Communist Communism in Eastern Europe: A Rhetorical History of The Ljubljana School of Psychoanalysis. Huvudfinansiär: Östersjöstiftelsen.

2019-2022 Barbara Cassin och sofistiken. Huvudfinansiärer: Åke Wibergs stiftelse och Helge Ax:son Johsons stiftelse.

2012-2019 Diplomatins historia och ideologi. Huvudfinansiär: BEEGS.