Post-kommunistisk kommunism i Östeuropa

Lenin håller tal

Projekttid: 2021-2022

Huvudfinansiär: Östersjöstiftelsen

Om projektet

Projektet ämnar undersöka vad som här kallas post-kommunistisk kommunism, ett begrepp som är formulerat med utgångspunkt i Slavoj Žižeks och resten av medlemmarna i den psykoanalytiska Ljubljanaskolans arbeten. Den självutnämnde kommunisten Žižek befinner sig i dag i vad många menar är en omöjlig position: att kritisera 1900-talets verkligt existerande kommunism i Östeuropa utan att överge kommunismens idé. Detta sker dessutom i en tid där vänster framstår som oförmögen att erbjuda ett alternativ till kapitalismens världsbild bortom de misslyckade revolutionernas ostalgie. Denna studie kommer att utveckla en förståelse av Ljubljanaskolans analys av kommunismens arv i Östeuropa tillsammans med hur de ser på den mer övergripande frågan om de politiska idéernas aktualisering. Projektet ämnar skriva en retorisk historia, inspirerad av Hegels begreppshistoriska metod, där fokus kommer att ligga på hur kommunismbegreppet formas retoriskt i materialet utifrån tre perspektiv: Ljubljanaskolans analys av kommunismens aktualisering i Östeuropa, deras kritik av den samtida kapitalismen samt deras förståelse av den politiska idéns natur.

Publikationer

Stagnell, Alexander. “From Communist Ideology to the Idea of Communism: Transformations in Žižek’s Notion of Communism”. Filozofski Vestnik, vol 44, no 1, pp.53-73. DOI: 10.3986/fv.44.1.03

Stagnell, Alexander. “Ironier och katakreser: Populismens logik eller kommunismens idé?”. Rhetorica Scandinavica, no. 85, (2023), ss.1-20. DOI: /10.52610/FFWK6664.