Alexander Stagnell – Retorikforskare

Jag är docent i retorik vid Södertörns högskola samt filosofie doktor i samma ämne från Uppsala universitet. Jag försvarade min avhandling 2019 om diplomatins begrepp och historia. I dag arbetar jag som postdoktoral projektforskare. Min forskning är finansierad av Vetenskapsrådets internationella postdokprogram och projektets värdskap delas av Université libre de Bruxelles och Södertörns högskola. Här finns pågående och tidigare forskningsprojekt samlade.

Forskning

Min forskning fokuserar på tre huvudområden: (i) retorikens roll i det politiska; (ii) krigets och diplomatins historia och ideologi; och (iii) relationen mellan retorik, filosofi och psykoanalys. Min senaste monografi Diplomacy and Ideology: From the French Revolution to the Digital Age finns nu tillgänglig från Routledge. Jag har också skrivit artiklar i vetenskapliga tidskrifter så som Philosophy & Rhetoric, Crisis and Critique och Rhetorica Scandinavica. Mer information om mina publikationer.

Jag är också översättare, framförallt av filosofi och retorisk teori från franska och engelska till svenska.

Undervisning

Jag undervisar främst på kurser som behandlar retorisk praktik, dess idéhistoria samt retorisk teori och kritik. Jag har också utvecklat fördjupningskurser om bland annat populismens retorik och Barbara Cassins tänkande. Jag handleder även uppsatser i retorik.