CV

Alexander Stagnell, Docent, FD

Kort CV. Vänligen kontakta mig för fullständig meritförteckning.

2024 – Docent i retorik, Södertörns högskola

2019 – FD i retorik, Uppsala universitet

2012 – M.A., Uppsala universitet

2009 – Fil. kand., Södertörns högskola

Befattningar

2022 – Postdoktoral forskare, Université libre de Bruxelles/Södertörns högskola

2022 – Junior Researcher, Alexander von Humboldtstiftelsens Residency Programme

2021- Postdoktoral forskare, Södertörns högskola

2019-2021 Lektor i retorik, Södertörns högskola

2014-2015 – Gästdoktorand, Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron, l’École des Hautes Études en Sciences Sociales

2012-2019 – Doktorand i retorik, Baltic and Eastern European Graduate School, Södertörns högskola

2010-2012 – Adjunkt i retorik, Södertörns högskola