Publikationer

Här återfinns information om redan utgivna publikationer. Texter som finns tillgängliga elektroniskt som fulltext är markerade med en asterisk.

Monografier

Stagnell, Alexander. Diplomacy and Ideology: From the French Revolution to the Digital Age. Routledge New Diplomacy Studies. London: Routledge, 2020. ISBN: 9780367897796.

Stagnell, Alexander. The Ambassador’s Letter: On the Less Than Nothing of Diplomacy (diss). Opublicerad manuskript för doktorsexamen. Uppsala: Uppsala universitet, 2019.

* Stagnell, Alexander. Etik, retorik, politik – Till tvetydighetens lov. Södertörn retoriska studier 2. Huddinge: Södertörns högskola, 2013. ISBN: 9789186069735.

Artiklar & Kapitel

* Stagnell, Alexander. “The Exemplary Rhetor: On Anti-Philosophy and Sophistics in Alain Badiou”. Distinctio: Journal of Intersubjective Studies, vol. 2, no. 2, pp.85-110. DOI: 10.56550/d.2.2.4.

* Stagnell, Alexander. “From Communist Ideology to the Idea of Communism: Transformations in Žižek’s Notion of Communism”. Filozofski Vestnik, vol 44, no 1, pp.53-73. DOI: 10.3986/fv.44.1.03

* Stagnell, Alexander. “Ironier och katakreser: Populismens logik eller kommunismens idé?”. Rhetorica Scandinavica, no. 85, (2023), ss.1-20. DOI: /10.52610/FFWK6664.

Payne, David; Stagnell, Alexander & Strandberg, Gustav.”Introduction: The People and Populism in Contemporary Critical Thought”, i Populism and the People in Contemporary Critical Thought: Politics, Philosophy, Aesthetics, red. Payne, David; Strandberg, Gustav & Stagnell, Alexander. London: Bloomsbury Academic, 2023, ss.1-25. ISBN: 9781350183629.

* Stagnell, Alexander. “’I would prefer not to’; or – Who’s afraid of Hegel? Protagoras and Parrhêsia”. S: Journal of the Circle for Lacanian Ideology Critique, vol. 13, (2022), ss. 47-62. ISSN: 1874-9062.

* Stagnell, Alexander. “Autonomous Politics: Imaginary and Imagination in Doxology“, i Shadows in the Cave: Revisiting Rosengren’s Doxology, red. Bengtson, E., Ekeman, K., Gorgis, M., Schou Therkildsen, L. & Stagnell A. Ödåkra: Retorikförlaget, 2022, ss. 277-295, DOI: 10.52610/GOMX2908. ISBN: 9789186093518.

* Stagnell, Alexander. Något-intet-den?”, Res Cogitans, vol. 15, nr. 1, (2021), ss.28-42, DOI: 10.7146/rc.15132022. ISSN: 1603-8509.

Stagnell, Alexander. “Slavoj Žižek and Dialectical Sophistics – On the Relationship Between Dialectical Philosophy and Philosophical Rhetoric”, Philosophy & Rhetoric, vol. 53, nr. 2, (2020), ss.134-156, DOI: 10.5325/philrhet.53.2.0134. ISSN: 0031-8213

* Stagnell, Alexander. “An Alliance of War and Peace: Europe and the Necessity of Diplomacy”. Crisis and Critique, vol. 7, no. 1, (2020), ss. 194-213. ISSN: 2311-5475.

* Stagnell, Alexander. “Hovets sofister: Diplomati, retorik och representationens problem”, Rhetorica Scandinavica 81, (2020), ss.48-64, DOI: 10.52610/HAAN6614. ISSN: 1397-0534.

* Stagnell, Alexander. “Ska vi lära folk att tala? Eller: om logologins förutsättningar”, Rhetorica Scandinavica 74, (2017), ss.55-71. ISSN: 1397-0534.

* Stagnell, Alexander. “Retorikens spöken” i Förledd och förjust, red. Bengtson E. & Buhre F. Södertörn Rhetorical Studies 3. Huddinge: Södertörns högskola, 2015, ss.73-85. ISBN: 9789187843143.

Redigerade antologier

Payne, David; Strandberg, Gustav & Stagnell, Alexander [red.]. Populism and the People in Contemporary Critical Thought: Politics, Philosophy, Aesthetics. London: Bloomsbury Academic, 2023. ISBN: 9781350183629.

Bengtson, Erik; Ekeman, Karl; Gorgis, Mirey; Schou Therkildsen, Louise & Stagnell, Alexander [red.]. Shadows in the Cave: Revisiting Rosengren’s Doxology. Ödåkra: Retorikförlaget, 2022. ISBN: 9789186093518.

* Rosengren, Mats; Schou Therkildsen, Louise & Stagnell, Alexander [red.]. Can a person be illegal? Refugees, Migrants and Citizenship in Europe. Uppsala: Uppsala universitet, 2018. ISBN: 9789198008128.

Översättningar

* Svensk översättning av och introduktion till “Ontologie/Logologie”, “Sens” och“Rhétorique ou espace/temps” av Barbara Cassin, publicerad i Rhetorica Scandinavica 71/72, ss. 9-31 (2016) som “Ontologi/Logologi”, “Mening” and “Retorik eller rum/tid. Franskt original i Barbara Cassin, L’archipel des idées de Barbara Cassin, (Paris: Éditions Maison des Sciences de l’Homme, 2014).

* Svensk översättning av och introduktion till Ernest G. Bormanns artikel “Fantasy and rhetorical vision: The rhetorical criticism of social reality”, original i Quarterly Journal of Speech, (1972) vol.58, pp.396-407. Skriven tillsammans med Nadja Tervo (f.d Fransson) och publicerad som “Fantasier och retoriska visioner. Den retoriska analysen av sociala verkligheter” i Rhetorica Scandinavica 60, (2012), ss. 7-26. ISSN: 1397-0534.

Övrigt

* Gorgis, Mirey & Stagnell, Alexander. “Från andra sidan av en forskarutbildning: En reflektion över retorikens natur” i Är man två har man alltid en publik: Festskrift till Lennart Hellspong, red., Källström, L. & Sigrell, A. Lund: Lunds universitet , 2022, s. 253-256

Payne, David; Stagnell, Alexander & Strandberg, Gustav. “Theses on the Category of the People”. SiteZones (2021).

Stagnell, Alexander. “Den oantastliga migranten”, Glänta2.14, (2014), ss.77-83. ISSN: 1104-5205.